OM KLUBBENS STIFTELSE OG UFFE SCHULTZ LARSEN
(fra bogen om Schultz & Larsen, side 278-279)

____________
 

”Som mange andre skytter levede Uffe Schultz Larsen i to idrætsverdener. Der var dels De Danske Skytte- Gymnastik- og Idrætsforeninger (DDSG&I), og så var der Dansk Skytte Union under Dansk Idræts Forbund (DIF). Det var to forskellige ”skydearter”, som blev dyrket. For at kunne dyrke begge skydeformer var han i 1947 blandt initiativtagerne til etablering af Sportsskydeklubben Odense samt Fyns Skytte Forbund.

 

Forhistorien var den, at der på Fyn var flere fremragende skytter, som var aktive under lokale skytteforeninger under DDSG&I. Efter krigens afslutning besluttede disse skytter at etablere en klub med tilknytning til Dansk Skytte Union under Dansk Idræts Forbund. Det gav nemlig mulighed for at deltage i danske og internationale mesterskaber og herunder De Olympiske Lege. Det blev begyndelsen til Sportsskydeklubben Odense, som Uffe Schultz Larsen dannede sammen med fire andre skytter fra Odense. I klubbens forhandlingsprotokol skrev Uffe Schultz Larsen på de første sider om det stiftende møde i Odense den 8. september 1947:

 

”Efter at følgende skytter: M.L.Pedersen, H.S. Glue, Niels Hansen, Karl Nielsen alle Odense og Uffe Schultz Larsen, Otterup i foråret og sommeren 1947 med henblik på verdensmesterskabsskydningerne i Stockholm 1947 havde trænet med matchgevær på 300 og 50 m., var den tanke opstået, at danne en skytteforening med det formål at dyrke matchskydning med fri riffel på 300, 50 og 15 m. I den anledning var ovennævnte skytter samlet i Niels Hansens bolig i Odense den 8. september 1947. Man enedes om at starte forening under navnet ”Sportsskydeklubben”. Det vedtoges at afholde konstituerende generalforsamling på Fyns Forsamlingshus den 29. oktober 1947. Endvidere besluttedes det at påbegynde skydning på 15 m. i Fyns Forum”.

 

En god måned senere blev den konstituerende generalforsamling som planlagt afholdt på Fyns Forsamlingshus. Klubben talte endnu kun ganske få medlemmer, og derfor vedtog man, at der foreløbig kun skulle være tre medlemmer i bestyrelsen. Formand blev Uffe Schultz Larsen fra Otterup. De første år holdt Sportsskydeklubben Odense til i kælderen under Fyns Forum, hvor der var en simpel

15 m. bane. Den nydannede skydeklub blev udklækningssted for flere fremragende skytter, og over dem alle var Uffe Schultz Larsen.

 

Uffe Schultz Larsen blev også formand for Fyns Skytteforbund og i de første mange år var Sportsskydeklubben og Fyns Skytteforbund stort set identiske, da der ikke var andre fynske klubber under Dansk Skytte Union.

 

Han fortsatte som formand begge steder frem til 1973, hvor han efter eget ønske nedlagde formandshvervet begge steder.

 

Hele sit liv udførte Uffe Schultz Larsen et kæmpe arbejde for skydesporten.”

 

Sportsskydeklubben Odense | Gillestedvej 15 | 5240 Odense NØ