BESTYRELSEN I SPORTSSKYDEKLUBBEN ODENSE

Klubbens email: post@sportsskydeklubben.dk (tilgår alle i bestyrelsen) 

 

Ken Udby Simonsen, formand
Telefon: 22 79 43 30

 
Henrik Greve Nielsen, kasserer
Telefon: 21 25 34 32
 
Lars Sørensen, bestyrelsesmedlem
Telefon: 23 20 57 23
 
Karsten Hansen, bestyrelsesmedlem
 
 
Bent Johansen, bestyrelsesmedlem
 
Sportsskydeklubben Odense | Gillestedvej 15 | 5240 Odense NØ