Klubaktiviteter

Send en email til henrik@greve-nielsen.dk. Så sender kassereren dig det seneste program for klubbens aktiviteter.

 
Alternativt kan du trykke på "Aktivitetskalender", hvor klubbens aktiviteter fremgår.

 

Sportsskydeklubben Odense | Gillestedvej 15 | 5240 Odense NØ